De Contributie voorwaarden

Het lidmaatschap geldt per verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt €50,-. Omdat we geen inschrijfgeld vragen, geldt dit bedrag het hele jaar door. Je lidmaatschap loopt telkens tot het einde van het verenigingsjaar (31 december).

De contributie wordt gebruikt om onze leden te kunnen voorzien en te informeren over een aantal zaken. Zo organiseren wij bijeenkomsten voor onze leden en huren wij juristen in als wij het als branche nodig vinden dat het belang van rijinstructeurs en rijschoolhouders behartigt moeten worden. Indien er binnen 2 weken geen bezwaren tegen de lidmaatschap zijn ingediend, ontvangt u van de penningmeester een mail/brief met de rekening voor de contributie.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van januari tot januari. Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen moet het worden opgezegd vóór 1 december van het lopende jaar. Bij niet tijdige opzegging bent u wettelijk verplicht de contributie over het volgende jaar te betalen.

Chat openen
Hallo, kunnen wij je helpen? wij geven zo snel mogelijk antwoord.
VVRI.NL